Cataractoperatie - Verloop van een ingreep

Preoperatief onderzoek

De sterkte van de kunstlens die moet ingebracht worden, wordt gemeten zonder contact met het oog  door middel van een Zeiss IOL 700 toestel
De huisarts van de patiënt zal moeten vaststellen of er contra-indicaties zijn bij het ondergaan van deze ingreep onder plaatselijke verdoving. Steeds zal een elektrocardiogram en een routine bloedonderzoek gedaan worden, indien deze nog niet gebeurd zijn de laatste 6 maanden.

Verdoving

De meeste cataract operaties worden gedaan onder lokale verdoving, door middel van druppels.
Dr. Vryghem was - in 1996 - één van de eerste oogchirurgen om deze methode toe te passen en om deze ook systematisch te gebruiken. De druppels worden toegediend net voor de ingreep.
De patiënt beseft wel dat de chirurg bezig is maar voelt geen pijn. Patiënten die erg zenuwachtig zijn kunnen een kalmeermiddel nemen, in enkele uitzonderlijke gevallen kan de verdoving gebeuren via inspuiting.
Algemene verdoving wordt echt enkel gedaan bij grote uitzonderingen zoals bv. psychiatrische patiënten.

Daghospitaal of hospitalisatie

De meeste cataractoperaties gebeuren in onze praktijk, waarbij de patiënt een uurtje voor de ingreep aankomt en een uurtje erna weer vertrekt. Soms in de Eye Clinic van het Delta ziekenhuis.

Eén of twee controles worden gepland in de week na de ingreep om zeker te zijn dat alles goed gaat en dat er geen infectie optreedt.
In speciale gevallen kan men hospitalisatie overwegen, de patiënt komt dan de middag voor de ingreep binnen en vertrekt 2 dagen later.
Twee controleonderzoeken worden gedaan tijdens dit verblijf.

Organisatie van de ingreep

Het oog wordt ontsmet door antibiotische druppels die door de patiënt zelf worden toegediend gedurende 3 dagen voor de operatie.
De pupil van het te opereren oog moet gedilateerd worden 2 1/2 uur voor de ingreep door middel van druppels toegediend door de patiënt zelf.
De operatie gebeurt in een steriele ruimte. De huid rond het oog wordt ontsmet en er worden steriele doeken over gelegd.
De ingreep zelf duurt 10 tot 15 minuten en de patiënt dient zich tijdens de operatie op het licht van de operatiemicroscoop te fixeren.
Een doorschijnend beschermkapje is niet onmiddellijk nodig na de ingreep maar moet ’s nachts wel aangedaan worden gedurende 1 week na de operatie.

Postoperatieve zorgen

Antibiotica en druppels tegen ontsteking moeten toegediend worden door de patiënt gedurende zes weken na de ingreep.
De patiënt moet rechtstreeks contact met het oog vermijden, niets zwaar dragen en stofferige omgevingen vermijden.
In de meeste gevallen zal het vertezicht van de patiënt goed zijn zonder het dragen van een bril; voor het lezen zal een bril wel nodig zijn.
In het begin zal de patiënt zich behelpen met een tijdelijke en goedkope leesbril.
Een voorschrift voor definitieve glazen zal gemaakt worden na 6 weken.

Resultaat op lange termijn

Bij één derde van de patiënten kan het lenskapsel opaak worden maanden of jaren na de ingreep: dit wordt secundair cataract, nastaar of achterste kapsel opacificatie genoemd. De behandeling bestaat er in een opening te maken in het troebele lenskapsel (capsulotomie) door middel van een YAG-laser, waardoor het zicht reeds verbetert vanaf de volgende dag.

Meer over Phaco-emulsificatie

Verloop van een ingreep
Zich voorbereiden
Historiek

Wenst u meer informatie of wilt u meteen een afspraak maken?

Contacteer ons of bel 0032 (0)2 741 69 99