Zich voorbereiden

Voor de operatie


De operatiedatum om cataract te behandelen wordt vast gelegd tijdens het vooronderzoek.
In het geval van bilaterale cataract zal de ingreep meestal gepland worden met interval van 1 week tussen beide ogen. Het exacte tijdstip van de operatie moet telefonisch door u bevestigd worden op de (werk)dag voor uw ingreep +32 2 741 69 99.

De huisarts van de patiënt wordt geraadpleegd om te zien of er geen bezwaren zijn tegen het uitvoeren van de ingreep onder plaatselijke
anesthesie. In de meeste gevallen wordt er een elektrocardiogram gemaakt en een bloedstaal afgenomen, indien deze onderzoeken niet
werden gedaan gedurende de zes laatste maanden.
In geval van twijfel zal de huisarts de patiënt doorverwijzen naar een cardioloog voor bijkomende onderzoeken.
Deze onderzoeken dienen ten minste 1 week voor de voorziene datum van de operatie te worden gedaan.
De resultaten van deze onderzoeken dienen ons te worden opgestuurd of u brengt een kopie van de resultaten mee op de dag van de ingreep.

Een voorschrift voor de oogdruppels wordt overhandigd aan de patiënt.
De patiënt kan deze halen bij de apotheker.

• Tobrex (antibioticum) en Indocollyre (tegen ontsteking): deze druppels dienen te worden ingediend gedurende 3 dagen voor de ingreep
en dit 3 maal per dag met 5 minuten interval tussen de 2 soorten oogdruppels.

• Tobradex, te gebruiken na de ingreep.

Indien u een behandeling volgt voorgeschreven door een huisarts of specialist, dient u deze behandeling verder te nemen, zelfs op de
dag van de ingreep.
Dit geldt ook voor anti-stollingsmiddelen zoals Sintrom, Aspirin, enz. indien de ingreep gebeurt onder plaatselijke
verdoving.

Dagchirurgie of hospitalisatie

De operatie kan zowel plaats vinden in de privé praktijk van Dr. Vryghem, Brussels Eye Doctors als in het Delta ziekenhuis

• Adresgegevens kabinet van Dr. Vryghem
Brussels Eye Doctors
(gelijkvloers)
Sint-Michielslaan 12-16
1150 Brussel (St-Pieters Woluwe)
T +32 2 741 69 99
Het kabinet is het vlotst bereikbaar met het openbaar vervoer.
De halte Montgomery (metro/tram/bus) bevindt zich op 50 meter van het kabinet alsook een taxistation.
Parkeren in de nabijheid van het kabinet kan in aanpalende

• Adresgegevens Eye-Clinic van de Delta ziekenhuis
Triomflaan 201
1160 Brussel

Het Delta ziekenhuis is vlot te bereiken met het openbaar vervoer:
Trein: station Delta en Etterbeek
Metro: Lijn 5 (Erasmus-Herman Debroux), halte Delta
Bus: Bus 71 en 72
Tram: Lijn 7, halte station Etterbeek

Organisatie van de ingreep


De operaties vinden plaats in de praktijk van Dr. Vryghem, Brussels Eye Doctors, of in het Delta ziekenhuis

• Gelieve de praktijk van Dr. Vryghem één werkdag voor de operatie telefonisch te contacteren om het exacte tijdstip van de operatie te kennen: +32 2 741 69 99.


Op de dag van de ingreep


Indien de operatie plaats vindt in het Delta ziekenhuis zal de patiënt zich 1 uur op voorhand aanmelden.
Indien de operatie plaats vindt in het kabinet van Dr. Vryghem zal de patiënt zich 30 minuten op voorhand aanmelden.


Voor de operatie zal de pupil van het te opereren oog gedilateerd worden. Dit door middel van druppels die elke 15 worden toegediend in uw oog gedurende 1 uur voor de ingreep
 

Na de ingreep
 

Meteen na afloop van de ingreep mag u eten en drinken.
Soms kan u een licht gevoel van irritatie of gêne waarnemen. Het volstaat dan om een pijnstiller type Panadol of Dafalgan in te nemen. In het geval van abnormale pijn of grote ongerustheid contacteert u het kabinet van Dr. Vryghem:


1/ Binnen de kantooruren:
+32 2 741 69 99
2/ Buiten de kantooruren
+32 475/71 08 71 het GSM-nummer van Dr. Vryghem
 

Indien u Dr. Vryghem niet kan bereiken, neemt u contact op met de spoeddienst van Delta ziekenhuis 02/434.81.11 of op de dienst Oftalmologie: 02/434.81.09
Er worden één à twee controles uitgevoerd tijdens de week die volgt op de ingreep om na te kijken of alles goed verlopen is en om infectie uit te sluiten.
De eerste dagen na de ingreep wordt het ten stelligste afgeraden om grote inspanningen te leveren.
U vermijdt het dragen van zware gewichten, alsook alle (sportieve) activiteiten waarbij u het risico loopt om een slag of stoot op het oog te
krijgen.
Ook vermijdt u water in de ogen of stofrijke milieus.

De patiënt zal van zodra hij thuiskomt druppels toedienen volgens het schema:
• Tobradex: 1 druppel 4 maal per dag gedurende drie weken, de dosis wordt nadien progressief verminderd: 1 druppel 3 maal per dag gedurende 1 week, 1 druppel 2 maal per dag gedurende 1 week, 1 druppel 1 maal per dag
gedurende 1 week.
• Indocollyre: 1 druppel 3 maal per dag totdat het flesje leeg is. Het zicht van de patiënt zal zich snel verbeteren en het eventuele ongemak zal snel verdwijnen.

De patiënt dient elke nacht gedurende 1 week na de ingreep een plastieken beschermkapje te dragen ‘s nachts om te vermijden dat er in het oog zou worden gewreven.
Het zicht van de patiënt zal zich snel herstellen alsook het eventuele ongemak.

• Finale controle
5 à 6 weken na de ingreep vindt een finale controle plaats waarbij indien nodig een aangepast bril zal worden voorgeschreven. Meestal gaat het hier alleen over een leesbril.

Kosten van de ingreep

• In het geval van daghospitalisatie
Ongeveer 2 maanden na de ingreep zal de Kliniek de patiënt een factuur sturen waar alle kosten gedetailleerd op staan:
• Forfait voor dagchirurgie
• Farmaceutische kosten, met inbegrip van de kosten voor de implantlens (gedeeltelijk terugbetaald door het RIZIV)
• De medische erelonen (basiserelonen en supplementen)
• Diverse kosten
Iedere rubriek bevat een gedetailleerd overzicht van de kosten met enerzijds vermelding van het deel dat gedekt wordt door het RIZIV en anderzijds het deel dat ten laste van de patiënt valt (met inbegrip van de kamerkosten en de ereloonsupplementen).
De erelonensupplementen bedragen maximaal 300% ten opzichte van het basistarief.

 • In het geval van ingreep in het kabinet van Dr. Vryghem
Indien de operatie plaats vindt in het kabinet van Dr. Vryghem wordt u op de dag van het vooronderzoek een overschrijvingsformulier bezorgd.
De erelonen voor de operatie worden betaald:
per overschrijving, minstens 3 dagen voor de ingreep
ofwel op de dag van de ingreep zelf:
• via bancontact
• via credit-kaart
• contant
Meteen na de operatie ontvangt u uw betalingsbewijs.

 

Meer over Phaco-emulsificatie

Verloop van een ingreep
Zich voorbereiden
Historiek

Wenst u meer informatie of wilt u meteen een afspraak maken?

Contacteer ons of bel 0032 (0)2 741 69 99