Zich voorbereiden

Voor de operatie


De operatiedatum om cataract te behandelen wordt vast gelegd tijdens het vooronderzoek.
In het geval van bilaterale cataract zal de ingreep meestal gepland worden met interval van 1 week tussen beide ogen. Het exacte tijdstip van de operatie moet telefonisch door u bevestigd worden op de (werk)dag voor uw ingreep +32 2 741 69 99.

De huisarts van de patiënt wordt geraadpleegd om te zien of er geen bezwaren zijn tegen het uitvoeren van de ingreep onder plaatselijke
anesthesie. In de meeste gevallen wordt er een elektrocardiogram gemaakt en een bloedstaal afgenomen, indien deze onderzoeken niet
werden gedaan gedurende de zes laatste maanden.
In geval van twijfel zal de huisarts de patiënt doorverwijzen naar een cardioloog voor bijkomende onderzoeken.
Deze onderzoeken dienen ten minste 1 week voor de voorziene datum van de operatie te worden gedaan.
De resultaten van deze onderzoeken dienen ons te worden opgestuurd of u brengt een kopie van de resultaten mee op de dag van de ingreep.

Een voorschrift voor de oogdruppels wordt overhandigd aan de patiënt.
De patiënt kan deze halen bij de apotheker.

• Tobrex (antibioticum) en Indocollyre (tegen ontsteking): deze druppels dienen te worden ingediend gedurende 3 dagen voor de ingreep
en dit 3 maal per dag met 5 minuten interval tussen de 2 soorten oogdruppels.

• Tobradex, te gebruiken na de ingreep.

Indien u een behandeling volgt voorgeschreven door een huisarts of specialist, dient u deze behandeling verder te nemen, zelfs op de
dag van de ingreep.
Dit geldt ook voor anti-stollingsmiddelen zoals Sintrom, Aspirin, enz. indien de ingreep gebeurt onder plaatselijke
verdoving.

Dagchirurgie of hospitalisatie

De cataractoperatie vindt ambulant plaats, in een daghospitaal.
Dit houdt in dat de patiënt een uur voor de ingreep aanwezig moet zijn en 15 minuten na de ingreep naar huis mag.
De operatie kan zowel plaats vinden in de privé praktijk van Dr. Vryghem, Brussels Eye Doctors, als in de Leopoldspark Kliniek in Brussel.

• Adresgegevens kabinet van Dr. Vryghem
Brussels Eye Doctors
(gelijkvloers)
Sint-Michielslaan 12-16
1150 Brussel (St-Pieters Woluwe)
T +32 2 741 69 99
Het kabinet is het vlotst bereikbaar met het openbaar vervoer.
De halte Montgomery (metro/tram/bus) bevindt zich op 50 meter van het kabinet alsook een taxistation.
Parkeren in de nabijheid van het kabinet kan in aanpalende

• Adresgegevens Eye-Clinic van de Leopoldspark Kliniek
(gelijkvloers)
Froissartstraat 38
1040 Brussel (Etterbeek)
T +32 2 287 51 11

De Leopoldspark Kliniek ligt in het hart van de Europese wijk, tussen de Schuman rotonde en het Jourdanplein, op 300 meter van het Europees
Parlement. De luchthaven van Brussel-Nationaal is bereikbaar in 20 minuten met de trein (Centraal-Station) of per wagen.
Er is een parking ter uw beschikking op de Etterbeeksesteenweg nr. 184.
De hoofdingang ligt op de Froissartstraat, op 300 meter van de Schuman rotonde (CEE) en op 50 meter van het Jourdanplein.

Organisatie van de ingreep


De operaties vinden plaats in de praktijk van Dr. Vryghem, Brussels Eye Doctors, of in de Eye-Clinic van de Leopoldspark Kliniek.
• Gelieve de praktijk van Dr. Vryghem één werkdag voor de operatie telefonisch te contacteren om het exacte tijdstip van de operatie te kennen:
+32 2 741 69 99.


Op de dag van de ingreep


Indien de operatie plaats vindt in de Eye-Clinic van de Leopoldspark Kliniek zal de patiënt zich 1 uur op voorhand aanmelden.
Indien de operatie plaats vindt in het kabinet van Dr. Vryghem zal de patiënt zich 30 minuten op voorhand aanmelden.

Voor de operatie zal de pupil van het te opereren oog gedilateerd worden.
Dit kan op 2 verschillende manieren:
• Ofwel door middel van een tablet die 1 uur voor de ingreep in uw oog wordt geplaatst. Deze tablet wordt door het verplegend personeel van de Eye-Clinic in uw oog ingebracht meteen na aankomst.
• Ofwel door middel van druppels die elke 15 minuten worden toegediend in uw oog gedurende 1 uur voor de ingreep.
In sommige gevallen zal de dillatatie bekomen worden door een produkt dat wordt toegediend in de operatiezaal in het begin van de ingreep.
• Hospitalisatie wordt in zeer uitzonderlijke gevallen overwogen.
In dat geval zal de patiënt de dag voor de ingreep opgenomen worden in de loop van de namiddag en het ziekenhuis 1 à 2 dagen later verlaten. De patiënt zal zich moeten aanmelden bij de dienst Opnamen van de Kliniek (eerste deur rechts na het onthaal).
De patiënt moet de resultaten van zijn preoperatief onderzoek mee brengen (ECG en bloedanalyse) alsook zijn pre-operatieve vragenlijst,
ingevuld door Dr. Vryghem.

Twee postoperatieve controles worden tijdens deze 2 dagen uitgevoerd.

Na de ingreep
 

Meteen na afloop van de ingreep mag u eten en drinken.
Soms kan u een licht gevoel van irritatie of gêne waarnemen. Het volstaat dan om een pijnstiller type Panadol of Dafalgan in te nemen. In het geval van abnormale pijn of grote ongerustheid contacteert u het kabinet van Dr. Vryghem:


1/ Binnen de kantooruren:
+32 2 741 69 99
2/ Buiten de kantooruren
+32 475/71 08 71 het GSM-nummer van Dr. Vryghem
 

Indien u Dr. Vryghem niet kan bereiken, neemt u contact op met de spoeddienst van de Parc Léopold Kliniek: +32 2 287 50 64
Er worden één à twee controles uitgevoerd tijdens de week die volgt op de ingreep om na te kijken of alles goed verlopen is en om infectie uit te sluiten.
De eerste dagen na de ingreep wordt het ten stelligste afgeraden om grote inspanningen te leveren.
U vermijdt het dragen van zware gewichten, alsook alle (sportieve) activiteiten waarbij u het risico loopt om een slag of stoot op het oog te
krijgen.
Ook vermijdt u water in de ogen of stofrijke milieus.

De patiënt zal van zodra hij thuiskomt druppels toedienen volgens het schema:
• Tobradex: 1 druppel 4 maal per dag gedurende drie weken, de dosis wordt nadien progressief verminderd: 1 druppel 3 maal per dag gedurende 1 week, 1 druppel 2 maal per dag gedurende 1 week, 1 druppel 1 maal per dag
gedurende 1 week.
• Indocollyre: 1 druppel 3 maal per dag totdat het flesje leeg is. Het zicht van de patiënt zal zich snel verbeteren en het eventuele ongemak zal snel verdwijnen.

De patiënt dient elke nacht gedurende 1 week na de ingreep een plastieken beschermkapje te dragen ‘s nachts om te vermijden dat er in het oog zou worden gewreven.
Het zicht van de patiënt zal zich snel herstellen alsook het eventuele ongemak.

• Finale controle
5 à 6 weken na de ingreep vindt een finale controle plaats waarbij indien nodig een aangepast bril zal worden voorgeschreven. Meestal gaat het hier alleen over een leesbril.

Kosten van de ingreep

• In het geval van daghospitalisatie
Ongeveer 2 maanden na de ingreep zal de Kliniek de patiënt een factuur sturen waar alle kosten gedetailleerd op staan:
• Forfait voor dagchirurgie
• Farmaceutische kosten, met inbegrip van de kosten voor de implantlens (gedeeltelijk terugbetaald door het RIZIV)
• De medische erelonen (basiserelonen en supplementen)
• Diverse kosten
Iedere rubriek bevat een gedetailleerd overzicht van de kosten met enerzijds vermelding van het deel dat gedekt wordt door het RIZIV en anderzijds het deel dat ten laste van de patiënt valt (met inbegrip van de kamerkosten en de ereloonsupplementen).
De erelonensupplementen bedragen maximaal 300% ten opzichte van het basistarief.

• In het geval van hospitalisatie
Ongeveer 2 maanden na de ingreep zal de Kliniek een factuur naar de patiënt sturen waar alle gedetailleerde kosten zijn opgenomen:
• Forfait voor dagchirurgie
• Farmaceutische kosten, met inbegrip van de kosten voor de implantlens (gedeeltelijk terugbetaald door het RIZIV)
• De medische erelonen (basiserelonen en supplementen)
• Diverse kosten
Iedere rubriek bevat een gedetailleerd overzicht van de kosten met enerzijds vermelding van het deel dat gedekt wordt door het RIZIV en anderzijds het deel dat ten laste van de patiënt valt (met inbegrip van de kamerkosten en
de ereloonsupplementen).
De ereloonsupplementen bedragen maximaal 100% ten opzichte van het
basistarief in een 2-persoonskamer en maximum 300% in een eenpersoonskamer.

 • In het geval van ingreep in het kabinet van Dr. Vryghem
Indien de operatie plaats vindt in het kabinet van Dr. Vryghem wordt u op de dag van het vooronderzoek een overschrijvingsformulier bezorgd.
De erelonen voor de operatie worden betaald:
per overschrijving, minstens 3 dagen voor de ingreep
ofwel op de dag van de ingreep zelf:
• via bancontact
• via credit-kaart
• contant
Meteen na de operatie ontvangt u uw betalingsbewijs.

 

Meer over Phaco-emulsificatie

Verloop van een ingreep
Zich voorbereiden
Historiek

Wenst u meer informatie of wilt u meteen een afspraak maken?

Contacteer ons of bel 0032 (0)2 741 69 99