Refractieve lens chirurgie

Het accent in de cataractchirurgie is verschoven van een techniek waarbij het veilig verwijderen van de troebele lens centraal stond, naar een techniek die streeft naar steeds performantere postoperatieve refractieve resultaten. Het doel is om de patiënt zo brilonafhankelijk mogelijk te maken, waarbij hij/zij niet enkel geen bril meer nodig heeft in de verte, maar zelfs voor het lezen en op intermediaire afstanden. Vandaag ligt de aandacht dus op het verwijderen van de voorafbestaande afwijking zoals myopie, hypermetropie en zelfs astigmatisme. Om dit te bereiken werden de metingen voor de berekening van de lenssterkte verfijnd en bestaan er nieuwe mogelijkheden om postoperatieve refractieve verrassingen -veroorzaakt door fouten in de berekening van de lenssterkte- te behandelen. Multi(tri)focale intraoculaire lenzen, laten ons nu toe om de uitdaging aan te gaan om ook de presbytie (ouderdomsziendheid) te corrigeren.

Berekening van de lens sterkte

De sleutel tot het bekomen van een uitstekend refractief resultaat na cataractoperatie is de biometrie, m.a.w. een accurate meting van de lengte van het oog en de krommingen van de cornea.
Deze metingen worden ingebracht in moderne berekeningsformules van de lenssterkte, om zo accurate en consistente resultaten te bekomen. Klassieke echografie (applanatie biometrie), waarbij een sonde gebruikt wordt die de cornea aanraakt, geeft nog altijd goede resultaten maar kan voor verrassingen zorgen bij de postoperatieve refractieve onderzoeken als de sonde te veel op de cornea drukt.
Nieuwe methodes, zoals immersie biometrie of non-contact partial coherence optical interferometry (Zeiss IOLMaster) geven uitzonderlijke accurate metingen en zijn aangenamer voor de patiënten en nemen minder tijd in beslag.

Astigmatisme

De kleinere astigmatische neutrale incisies die nu tot de routine behoren laten het toe om accurater te werken bij reeds bestaande astigmatisme. “Relaxing incisions” in de kromste meridiaan van de cornea (arcuate keratotomy of limbal relaxing incisions) zijn handig voor het verminderen van voorafbestaand astigmatisme en dit tot 5 dioptrie.
Een andere manier om voorafbestaand astigmatisme tijdens cataractoperatie te corrigeren is het gebruik van nieuwe “torische” intraoculaire lenzen, waarin de correctie van het astigmatisme reeds ingebracht is. Deze lens moet in de juiste meridiaan geplaatst worden.
Voor patiënten met ernstiger astigmatisme, kunnen limbal relaxing incisies gemaakt worden enkele weken voor de cataractoperatie, gevolgd door de implanting van een torische intraoculaire lens, om het residuele astigmatisme te behandelen. Ook LASIK (laser in-situ keratomileusis) kan uitgevoerd worden als voorbehandeling van het corneaal astigmatisme en kan dit ook gecombineerd worden met limbal relaxing incisions, torische intraoculaire lenzen of een combinatie van deze drie.

Presbyopie

De behandeling van presbyopie of ouderdomsverziendheid is de volgendegrote stap in de refractieve cataractchirurgie. De moderne cataractchirurgie met conventionele monofocale implantlenzen geeft een goed vertezicht zonder bril. Nu is de volgende uitdaging het nabootsen van het accommodatievermogen zodat de patiënt ook kan lezen zonder bril. Om patiënten een zekere onafhankelijkheid ten opzichte van de leesbril te geven, kan de presbyopie gedeeltelijk opgevangen worden door monofocale implantlenzen waarbij het dominante oog in de verte wordt in gesteld en een lichte bijziendheid gecreëerd wordt in het andere oog wat toelaat aan de patiënt om in vele situaties zonder leesbril te functioneren, na een aanpassingsperiode.Deze situatie heet Monovision.Het dieptezicht kan lichtjes aangetast zijn hoewel de meeste patiënten weinig hinder ondervinden bij het auto rijden. In sommige gevallen kan deze monovisie gesimuleerd worden voor een ingreep door het dragen van contactlenzen om uit te maken of de patiënt kan wennen aan het verschil tussen beide ogen. De recente vooruitgang in de multifocale implantlezen maakt dat deze techniek tegenwoordig minder vaak wordt toegepast. De oppervlakte van deze multifocale implanten werd zo gewijzigd (met diffractieve of refractieve cirkels) om zowel het zicht dichtbij als in de verte toe te laten. Het accommodatieproces wordt nagebootst (dit is het natuurlijke vermogen van de ooglens om zich aan te passen voor het zicht in de verte en het zicht dichtbij) wat ten goede komt van de levenskwaliteit van de patiënt. Dr. Vryghem was de eerste chirurg in België om multifocale implantlenzen te plaatsen in 1997 (AMO Array). De kwaliteit van de eerste implanten liet te wensen over: patiënten klaagden over halo’s ’s nachts en een ontoereikend zicht kortbij. Sinds 2010 is de kwaliteit van de multifocale implanten er zeer sterk op vooruit gegaan, onder meer door de opkomst van de trifocale implantlenzen. Zij zijn uitgerust met 3 verschillende focale punten en zijn dus zo ontworpen om zowel een goed zicht in de verte, kortbij (40 cm), als op de tussenafstand (60-70 cm) te bieden. Het zicht op tussenafstand dient onder meer voor het werken op computer. Voor de groep jongere presbyopen die nog professioneel actief zijn en veel op computer werken, zijn deze implanten dus de ideale oplossing. De trifocale implanten zijn van Belgische makelij. Hun design werd ontworpen door het Luikse bedrijf PhysIOL die er een patent op heeft. Er wordt nog slechts in een heel klein percentage van de gevallen geklaagd over de perceptie van halo’s rond lichtbronnen. Deze recente ontwikkelingen verklaren waarom de refractieve lenschirurgie met trifocale implanten tegenwoordig de techniek bij uitstek is om presbyopie te corrigeren.

Laatste bedenkingen

De bestaande ontwikkelingen in chirurgische technieken, biometrie en lenssterkteberekening hebben ons geholpen een stap dichter te komen tot het ideaal van het bereiken van emmetropie bij al onze cataractpatiënten.

Tevens hebben deze verfijningen in de postoperatieve resultaten onze mogelijkheid verhoogd om multi(tri)focale lenzen te gebruiken en om deze technologie aan onze patiënten aan te bieden als een manier om presbyopie te behandelen en de afhankelijkheid van een bril te verminderen.
Intraoculaire lens chirurgie is een normale vorm van refractieve chirurgie geworden niet alleen voor de mensen met cataract maar ook voor oudere mensen die zonder bril willen leven.

Wenst u meer informatie of wilt u meteen een afspraak maken?

Contacteer ons of bel 0032 (0)2 741 69 99