Wat is het hoornvlies of cornea?

Het hoornvlies of cornea is het transparante deel vooraan in het oog. Via het hoornvlies, de pupil en de lens wordt het inkomende licht geprojecteerd op het netvlies achteraan in het oog. Het hoornvlies bestaat uit 3 verschillende lagen die telkens gescheiden worden door een membraan.

De oppervlakkige laag of het epitheel beschermt tegen externe agressies, heeft een dikte van 50μm en rust op het membraan van Bowman. Onder het membraan van Bowman zit een collageenlaag van ongeveer 500 μm dik, het stroma. De opbouw van de collageenlaag zorgt onder andere ervoor dat het stroma doorzichtig is. Als deze structuur verandert is dit niet meer het geval. Het stroma rust op het membraan van Descemet.
Aan de binnenkant tegen het membraan van Descemet bevindt zich het endotheel dat slechts uit één cellaag bestaat. Het endotheel heeft als functie, net als een waterpomp, vocht van het stroma te onttrekken en te evacueren naar de voorkamer, dit is de ruimte tussen hoornvlies en de iris, daardoor blijft het hoornvlies doorzichtig. Eens beschadigd kan deze cellen laag niet hersteld worden.

Wat is het hoornvlies of cornea?