Fluorescentie-angiografie

Wat is fluorescentie - angiografie?

Tijdens dit onderzoek worden foto’s genomen van de oogfundus (= netvlies en oogzenuw achteraan het oog) nadat men een fluorescerende kleurstof (fluoresceïne) heeft ingespoten in een ader. Deze ader bevindt zich meestal ter hoogte van de elleboogplooi of op de hand.
In enkele seconden tijd verplaatst de kleurstof zich naar de bloedvaten van het oog.
Angiografie is een manier om de bloedvaten van de oogfundus en voornamelijk van de retina te onderzoeken.
Een camera, uitgerust met speciale filters die de kleurstof doen oplichten, fotografeert de weg die de fluoresceïne door het oog volgt. In veel gevallen worden deze foto’s met een digitaal camerasysteem gemaakt, zodat de arts de resultaten onmiddellijk kan interpreteren.

De angiografie is aangewezen:

 • Bij diagnostiek van bepaalde oogaandoeningen, voornamelijk van het netvlies en de oogzenuw.
 • Om uit te maken of zulke aandoening behandeld kan worden, bijvoorbeeld d.m.v. laser photocoagulatie.

De meest frequente indicaties voor fluoangiografie zijn diabetische retinopathie en maculaire degeneratie.

 

 

Hoe gebeurt het onderzoek?

Dit onderzoek wordt ambulant uitgevoerd, er is geen hospitalisatie voor nodig. De pupillen dienen gedilateerd te worden. Daarom is het ten zeerste aanbevolen om begeleid te worden of gebruik te maken van het openbaar vervoer, omdat zelf rijden nadien onmogelijk is. Er worden foto’s van de oogfundus gemaakt met een snel ritme, en dit gedurende minstens 5 tot 10 minuten. Verder is het veiliger indien u een half uur na het onderzoek in de wachtzaal blijft, vooraleer u naar huis vertrekt.

Het onderzoek wordt in de meeste gevallen goed verdragen. Vooraleer het onderzoek wordt uitgevoerd, zal uw oogarts u bijkomende inlichtingen vragen betreffende mogelijke allergieën en/of huid- en respiratoire reacties naar aanleiding van bepaalde medicatie of voeding na een anesthesie.

Neveneffecten

Ongewenste effecten zonder ernst zijn te vermelden:

 • Uw huid en urine zal geel gekleurd zijn gedurende enkele uren na de inspuiting van fluoresceïne.
 • De injectie is pijnloos, behalve wanneer de kleurstof naast de ader wordt ingespoten, dit incident is zonder ernstige gevolgen.
 • Na de inspuiting van het product is misselijkheid veel voorkomend en kan gepaard gaan met braken. Als u dit al meegemaakt heeft tijdens een vorige angiografie, gelieve dit dan te melden aan uw oogarts. De inname van geneesmiddelen vóór het onderzoek kunnen uw comfort verbeteren tijdens het nemen van foto’s, en op die manier vermijden dat het onderzoek moet onderbroken worden.
 • Een gevoel van onwel zijn, kan voorkomen. Dit verdwijnt snel als u wordt neergelegd.

Ernstige ongewenste effecten kunnen op onverwachte wijze optreden, gelukkig zijn deze heel zeldzaam (minder dan 1% van de gevallen).
De kans op zulke neveneffecten is hoger:

 • Indien u reeds allergische reacties ondervindt ter hoogte van huid- (urticaria, eczema) of luchtwegen (astma), een voedselallergie heeft of hevige reacties op bepaalde geneesmiddelen.
 • Indien u ernstige hart- of luchtwegaandoeningen heeft.
 • Indien u bepaalde geneesmiddelen inneemt, vooral betablokkers (voor het hart, hypertensie).

Als de indicatie voor fluoangiografie een noodzaak blijft ondanks alles, kan premedicatie toegediend worden om mogelijke allergische reacties te voorkomen.

Uitzonderlijk kan een ernstige schok - met mogelijk dodelijke afloop – optreden ondanks alle voorzorgsmaatregelen.

In geval van zwangerschap of borstvoeding

In geval van zwangerschap werd geen enkele complicatie ten gevolge van fluoresceïne gemeld. Noch voor de moeder, noch voor het ongeboren kind.
In geval van borstvoeding zal fluoresceïne uitgescheiden worden in de moedermelk. Het is aanbevolen om de borstvoeding te onderbreken gedurende 2 dagen volgend op het onderzoek.

Indocyaangroen (ICG) - Angiografie

Wat is ICG-angiografie?

Een onderzoek van de bloedvaten van de oogfundus aan de hand van een andere fluorescerende vloeistof, namelijk indocyaan groen, laat ons toe om een fijnere diagnose te stellen in geval van leeftijdsgebonden maculaire degeneratie.
Dit wordt ook wel infra-rood angiografie genoemd, omdat we de kleurstof doen oplichten met een infrarode lichtbron. Deze kleurstof wordt eveneens ingespoten in een ader en de foto’s worden gemaakt met het digitaal camerasysteem.

De angiografie is aangewezen :

 • Bij diagnostiek van bepaalde oogaandoeningen, met name leeftijdsgebonden maculaire degeneratie van het natte type, waarbij de abnormale bloedvaten (choroïdale neovascularisatie) onvoldoende kunnen gevisualiseerd worden met fluorescentie-angiografie. Het onderzoek wordt dus steeds vooraf gegaan door een fluoangiografie.
 • Om te bepalen of de aandoening al dan niet behandeld kan worden, bijvoorbeeld d.m.v. laser photocoagulatie of photodynamische therapie.

Hoe gebeurt het onderzoek?

Dit onderzoek wordt ambulant uitgevoerd, er is geen hospitalisatie voor nodig. De pupillen dienen gedilateerd te worden. Daarom is het ten zeerste aanbevolen om begeleid te worden of gebruik te maken van het openbaar vervoer, omdat zelf rijden nadien onmogelijk is. Er worden foto’s gemaakt van de oogfundus volgens een standaard schema, en dit gedurende minstens 45 minuten.
Het onderzoek wordt in de meeste gevallen goed verdragen.

Neveneffecten

Ongewenste effecten zonder ernst zijn te vermelden:

 • Uw stoelgang zal groen gekleurd zijn na de inspuiting van indocyaan groen.
 • De injectie is pijnloos, behalve wanneer de kleurstof naast de ader wordt ingespoten. Dit incident is zonder ernstige gevolgen.

Wenst u meer informatie of wilt u meteen een afspraak maken?

Contacteer ons of bel 0032 (0)2 741 69 99