Veneus trombose

Algemeen

Deze aandoening van het netvlies treft vooral personen ouder als 60 jaar en is de meest frequente aandoening van het netvlies, na diabetische retinopathie.
Meestal zijn er voorbeschikkende aandoeningen, zoals hart-en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterol, en andere afwijkende bloedwaarden.
De thrombose kan gelokaliseerd blijven ter hoogte van een sector van het netvlies, we spreken dan van een veneuse takthrombose. Indien de thrombose het volledige netvlies treft, dan is er sprake van een centrale veneuse thrombose of occlusie.

Diagnose

Er treedt een al dan niet ernstige achteruitgang van de gezichtsscherpte op.
Een onderzoek van de oogfundus toont bloedingen van het netvlies, een kronkelig verloop van de bloedvaten en een zwelling van de oogzenuw.
In geval van centraal veneuse occlusie, bestaan er twee soorten, namelijk de niet-ischemische en de ischemische vorm. Deze ischemische vorm is duidelijk ernstiger.
We maken het onderscheid tussen beide vormen aan de hand van de gezichtsscherpte, de oogfundus en vooral de fluoresceïne-angiografie.

Prognose

Ongeveer de helft van de veneuse thromboses hebben een volledige recuperatie van de gezichtsscherpte.
Helaas is dit niet het geval voor een ischemische thrombose: er is niet alleen een slechte recuperatie van de gezichtsscherpte, er kunnen ook andere complicaties optreden, zoals neovascularisatie. Dit betekent dat er nieuwe bloedvaatjes gevormd worden, ter hoogte van het netvlies waar ze bloedingen kunnen veroorzaken, en ter hoogte van het regenboogvlies waar ze het trabeculum (= filter van voorkamervocht) kunnen verstoppen en zo een drukstijging of glaucoom veroorzaken.

Behandeling

Er moeten een aantal preventieve maatregelen genomen worden om het andere oog te beschermen, met name de behandeling van mogelijke oorzaken. Meestal wordt ook met bloedverdunnende medicatie gestart.
Een ischemische veneuse thrombose wordt behandeld met panretinale lasercoagulatie om te vermijden dat complicaties optreden zoals rubeosis iridis (= bloedvaatjes ter hoogte van het regenboogvlies) en neovasculair glaucoom.

Wenst u meer informatie of wilt u meteen een afspraak maken?

Contacteer ons of bel 0032 (0)2 741 69 99