Benoeming van Dr. Vryghem tot de Board van de ESCRS

- categorie Presentaties
Benoeming van Dr. Vryghem tot de Board van de ESCRS

Dr. Vryghem is op 1 September 2013 verkozen tot de Board van de European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS). De benoeming geldt voor een termijn van 4 jaren. 
De Board bestaat uit 15 leden en Dr. Vryghem is de enige Belgische vertegenwoordiger binnen de Board.
Het ESCRS is een Europese  organisatie die meer dan 9000 oogchirurgen groepeert, afkomstig uit +/- 100 landen verspreid over de hele wereld.
Het ESCRS is de referentie voor alle refractieve en cataractchirurgen in Europa en vormt het platform van waaruit discussies geïnitieerd worden en vervolgens alle ontwikkelingen gecommuniceerd worden (via publicaties en opleidingen/symposia: instructional courses, presentaties, posters, …) zodat de expertise doorgegeven wordt aan alle Europese oogchirurgen.
Lees meer over refractieve chirurgie of cataract. Meer info over ESCRS.