ESCRS 2018

- categorie Congressen

Dokter Vryghem gaat deel nemen aan het 36 ste Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons dat plaats vindt van 22 September tot 26 September in Wenen, Oostenrijk.

Op zaterdag 22 September neemt Dr Vryghem deel aan een instructional course waar aan de
hand van video’s het volgende onderwerp besproken wordt ‘ LASIK: basic steps for safety
and great results.

Op zondag 23 September 2018 gaat hij 1 presentatie houden. Waar hij zijn resultaten over
het volgende onderwerp gaat voorstellen:
- Refractive prediction accuracy after intra-ocular lens implantation in eyes following
myopic or hyperopic, Laser in situ keratomileusis: (lasik) comparison of 2 calculation
method.

Tot slotte is Dr Vryghem de course leader van een instructional course over ‘Lasik:
prevention and management’ die gegeven wordt op zondag 23 September 2018. ( Deze
instructional course heeft hij reeds ieder jaar sinds 2001 gegeven op ieder ESCRS congres).