Voordelen Femto-lasik

De belangrijkste voordelen van het “All-Laser” LASIK systeem zijn:

 • Beperkter risico op flapproblemen zoals buttonhole en te kleine of onvolledige cuts , die wanneer ze zich voordoen met de mechanische keratoom, een uitstel van de behandeling van 3 maanden met zich meebrengen.
 • Het snijden kan eventueel onmiddellijk hernomen en aangepast worden indien een probleem opduikt.
 • Uitschakeling van frequent voorkomende problemen met het epitheel na de leeftijd van 40 jaar bij mechanische gemaakte flappen.
 • Een grotere behandelingsoppervlakte en dus een inperking van de neveneffecten in vergelijking met de micromechanische snede, zelfs als de diameter kleiner is.
 • Beperkter risico op ontstekingen en infecties.
 • Een kleiner risico op plooitjes en verschuivingen in de flap.
 • Een grotere stabiliteit van het resultaat.
 • Een lager aantal herbehandelingen.

Dunnere flaps

De flap is zo dun en zo goed gesneden dat ze zo goed als geen astimatogene effecten en significante aberraties met zich meebrengt. Dunne flaps laten toe meer stromaal bed weefsel over te houden: dit geeft meer garantie op stabiliteit van het hoornvlies op lange termijn en laat toe grotere afwijkingen te corrigeren met behulp van de LASIK techniek.    

Grafiek dunne flap femtolasik

Betere voorspelbaarheid van de flapdikte

De chirurg kent vooraf met meer zekerheid de vorm, dikte, afmetingen en hoedanigheden van de flap, dit in tegenstelling tot de flap die door een keratoom wordt gesneden, waarbij de chirurg pas achteraf weet hoe de flap eruitziet. Dr Vryghem voerde in april 2007 een studie uit bij zijn patiënten, waaruit bleek dat hij met de femtosecond laser een gemiddelde flapdikte bekwam van 111 µ met een standaard deviatie van 11 µ !
Een gladde, homogene, regelmatige en zeer voorspelbare flap dus.

Andere

 • Het systeem is onafhankelijk van de afmetingen van de oogbol.
 • Snellere genezing en herstel van het zicht.
 • Uitstekende visuele resultaten.
 • In tegenstelling tot de keratoom gebruikt de Femtosecond laser een zuigring met een lager vacuümgehalte. Dit betekent dat er minder druk op het oog wordt uitgeoefend. 
 • Een groter aantal indicaties voor lasik.

Wenst u meer informatie of wilt u meteen een afspraak maken?

Contacteer ons of bel 0032 (0)2 741 69 99