Minimum- en maximumleeftijd bij ogen laseren.

Ogen laseren en leeftijd.

Een vraag die vaak terugkomt, is hoe oud men idealiter is bij een ooglaserbehandeling met de LASIK-techniek of andere technologieën.
Samengevat moet de patiënt minstens 18 jaar zijn. De maximumleeftijd wordt gebruikelijk op 50 jaar gelegd.

ogen laseren leeftijd

Waarom een minimumleeftijd voor ogen laseren?

Niemand heeft er baat bij dat een laserbehandeling te vroeg gebeurt, voor ooglaseren is immers een stabiele refractie noodzakelijk.
Als de dioptrie nog niet gestabiliseerd is, riskeert men al vrij snel een corrigerende operatie te moeten ondergaan, omdat het zicht verder afneemt. Zeker bij bv. studenten zien we dat bijziendheid nog toeneemt tijdens de studentenjaren.
Bij verziende patiënten valt het dan weer voor dat zij hun bril ineens niet meer nodig hebben, maar dan wel veel vroeger dan normaal nood hebben aan een leesbril. 


- vanaf de leeftijd van 25 jaar, en zeker rond het 30ste levensjaar, is de refractie van het oog meestal voldoende gestabiliseerd.
- voor jongere patiënten kijken we naar de evolutie van de ver- of bijziendheid.
- tussen 18 en 21 jaar is een bewezen stabiliteit van 2 jaar nodig om tot behandeling over te gaan.
- vanaf 21 jaar vragen we patiënten naar een bewezen stabiliteit van 1 jaar.

Wat is de kans op terugval na het ogen laseren?

Zeker bij bijziende patiënten geeft een laserbehandeling zeer stabiele resultaten.

Een kleine terugval valt wel eens voor, maar vormt geen groot probleem. Een korte hersteloperatie kan dit oplossen.
Een terugval binnen de twee jaar na de eerste behandeling valt binnen onze garantie en wordt dus gratis gedaan. Na twee jaar wordt de herstelbehandeling aan verminderde prijs uitgevoerd.
Bij verziende patiënten is de kans op een terugval iets groter.

Waarom een maximumleeftijd voor ogen laseren?

Strikt gezien staat er geen ouderdomsgrens op een laserbehandeling.
Wel is het zo dat mensen vanaf de leeftijd van 45 jaar presbyopie of ouderdomsverziendheid ontwikkelen, waardoor men een leesbril nodig heeft.
Hoe ouder de patiënt, hoe groter de kans dat hij of zij binnenkort presbyoop wordt, en hoe korter men dus kan genieten van een brilvrije periode door een LASIK- of andere refractieve chirurgie.
Ook de vorming van staar op latere leeftijd doet afbreuk aan de resultaten van het ogen laseren. 
Daarom raden wij refractieve chirurgie af voor mensen boven de 50 jaar.

Tot op een bepaalde leeftijd kunnen we naderende presbyopie incalculeren bij de ooglaserbehandeling, dit door licht te onder- of over corrigeren. Aangezien we kunnen inschatten hoe het zicht zal evolueren, verlengt dit de periode dat men brilvrij is. Zo’n over- of ondercorrectie wordt vooral gedaan bij mensen die de 45 jaar voorbij zijn.
Maar de toekomst ziet er rooskleurig uit: binnen onafzienbare tijd zullen er technieken zijn die ook ouderdomsbijziendheid kunnen aanpakken.

Wenst u meer informatie of wilt u meteen een afspraak maken?

Contacteer ons of bel 0032 (0)2 741 69 99