Dr. Vryghem's missie

logo

Wij zijn een moderne professionele oogheelkundige praktijk,

georiënteerd naar het aanbieden van oogheelkunde expertise,

met bijzondere focus op refractieve chirurgie en cataract chirurgie,

ondersteund en vervolledigd door diverse subspecialiteiten.
 

Als Brussels Eye Doctors differentiëren wij ons door de uitstraling van volgende waarden: een aanstekelijk dynamisme, een vooruitstrevend professionalisme en gepersonaliseerde contacten met onze patiënten, teamartsen en administratieve-paramedische medewerkers.

Wij hanteren de hoogste kwaliteitsnormen qua uitgeoefende geneeskunde, waarbij wij een pioniersrol wensen te vervullen in het aanwenden van nieuwe technieken en toepassingen. Tevens creëren wij de nodige ruimte voor het uitoefenen van de voor onze patiënten belangrijke subspecialiteiten binnen de oogheelkunde, ingevuld door ons artsenteam.
Wij staan borg voor een moderne patiëntgerichte structuur met:

  •   een professioneel onthaal (luisteren, informeren en begeleiden in meerdere talen)
  •   een adequate en aangename zorgverstrekking
  •   een excellente serviceverlening
  •   en een optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid

Hierbij is ons doel dat elke patiënt ervan overtuigd is dat hij of zij de best mogelijke zorg heeft gekregen in de best mogelijke omstandigheden.

Onze medewerkers bieden wij een stimulerende en lerende omgeving, waarin zij zich kunnen ontplooien, eigen accenten kunnen leggen en uitgenodigd worden om verantwoordelijkheidszin te ontwikkelen.

Door een doeltreffend beheer, geïnspireerd door continue verbetering,  willen wij de praktijk verder uitbouwen tot een structuur waarin onze waarden op termijn kunnen blijven bestaan en kunnen overgedragen worden, steeds conform met de geldende regel- en wetgeving.


DR. J.C. VRYGHEM
EN
HET VOLTALLIGE TEAM VAN BRUSSELS EYE DOCTORS
- 1 JANUARI 2006 -