Refractieve chirurgie

 1. Wat is refractieve chirurgie?
 2. De behandelingen 
 3. Oorzaken 
 4. Wie komt in aanmerking?
 5. Oplossing en resultaten 
 6. Besluit

1. Wat is refractieve chirurgie?


Dit is een verzamelnaam voor de operatieve ingrepen aan het oog met als doel het bekomen van een gedeeltelijke of volledige onafhankelijkheid van contactlenzen of bril. 
Dit kan een oplossing zijn voor mensen die lijden aan bijziendheid, verziendheidastigmatisme of ouderdomsverziendheid.
Bij ouderdomsverziendheid kan de patiënt in sommige gevallen nog nood hebben aan een bijkomende brilcorrectie.


 

Bij refractieve laser ingrepen (LASIK, femto-LASIK) worden de krommingen van het hoornvlies zo gewijzigd om een betere focus van het oog te bekomen. De nieuwste technologische vorderingen op gebied van refractieve chirurgie stellen ons in staat om bijna alle refractieve afwijlkingen te corrigeren. En dit met een steeds beter wordende voorspelbaarheid. 

Het gebruik van een ooglaser of ooglaseren is een vaak toegepaste techniek hiervoor.

2. Behandelingen

Hieronder vindt u een overzicht van onze behandelingen. 

 • Excimer laser technieken: LASIK, Femto-LASIK
 • Phake implantlenzen: bij jongere patiënten met een hogere afwijking
 • Refractieve Lens Exchange: bij patiënten met een hogere afwijking of oudere patiënten. Hierbij wordt de natuurlijke ooglens vervangen door een kunstlens (trifocale implantlenzen).

Meer details kan u in onderstaande links vinden of bekijk de video's op ons YouTube kanaal.

3. Oorzaken van een verstoord zicht

De oorzaak van een verstoord zicht bij verziendheid, bijziendheid, astigmatisme en presbyopie is dat het brandpunt van de binnenkomende lichtstralen niet op het netvlies ligt, maar ervoor (bijziendheid of myopie) of erachter (verziendheid of hypermetropie). 

In geval van myopie (of bijziendheid) is het oog dus te lang en komen de lichtstralen vóór het netvlies samen: de patiënt ziet onscherp in de verte. 25% van de volwassen bevolking is bijziend. 
Bij hypermetropie (of verziendheid) is het oog te kort en komen de lichtstralen achter het netvlies samen: de patiënt ziet onscherp op korte afstand.

Wenst u meer informatie of wilt u meteen een afspraak maken?

Contacteer ons of bel 0032 (0)2 741 69 99

 

4. Wie komt in aanmerking voor refractieve chirurgie? 

In principe komt iedereen in aanmerking voor een refracieve ingreep.

 • iedereen die ouder is dan 18 jaar. 
 • iedereen die gemotiveerd en goed geïnformeerd is.
 • iedereen bij wie de refractie min of meer stabiel is.-

(* onder voorbehoud van een normaal oogonderzoek)

Veel mensen zijn trouwens perfect tevreden met een bril of contactlenzen.
Dikwijls komt de vraag tot refractieve chirurgie van patiënten die geen contactlenzen verdragen, of mensen die voor hun beroep (bv. brandweer) of sport baat hebben bij een goede gezichtsscherpte zonder bril of lenzen. 

5. Welke resultaten mag ik verwachten? 

Vóór elke ingreep zit u met uw arts samen om te polsen naar uw verwachtingen.
Het belangrijkste doel van de refractieve chirurgie is de tevredenheid van de patiënt en niet noodzakelijk een gezichtsscherpte van 10/10.


Wie een absoluut perfect zicht verwacht, moet zich bewust zijn van de relatieve imprecisie die eigen is aan elke techniek uit de refractieve chirurgie. Sommige patiënten hebben in bepaalde omstandigheden nog een bril of lenzen nodig, bijvoorbeeld om 's nachts met de auto te rijden of om de ondertiteling in de bioscoop te lezen.

Aangezien deze technieken niet toelaten om volledig aan presbyopie te ontsnappen, kan een lichte ondercorrectie aan één oog worden overwogen om het lezen te vergemakkelijken, vooral als de patiënt ouder is dan veertig jaar (= Monovision).
Presbyopie kan slechts gedeeltelijk opgevangen worden, dit betekent dat een volledige brilonafhankelijkheid niet beloofd kan worden. Bij de Excimer Laser behandelingen wordt er dan bijvoorbeeld geopteerd voor Monovision, bij de refractieve lens chirurgie (Refractive Lens Exchange) wordt er gekozen voor Monovision of voor trifocale implantlenzen, die toelaten om een goed zicht in de verte, kortbij en op intermediaire afstand te bekomen. Trifocale implantlenzen zijn de techniek bij uitstek om presbyopie zo succesvol mogelijk te corrigeren.

Zijn er risico's bij een laseringreep?

6. Besluit

We beschikken vandaag over een hele reeks chirurgische technieken om bijna alle refractieve afwijkingen te corrigeren. Die maken het dragen van een bril of contactlenzen grotendeels of soms volledig overbodig.
Tienduizenden personen hebben deze ingrepen al ondergaan, bij de overgrote meerderheid zonder complicaties en met een tevreden patiënt als resultaat.
Elke patiënt moet in overleg met zijn arts een geïnformeerde beslissing nemen: hij moet realistische verwachtingen hebben en zich bewust zijn van de (weliswaar beperkte) risico's en mogelijke complicaties.

Lees meer over de geschikte leeftijd bij ogen laseren en de kans op terugval of bekijk ons recent tevredenheidsonderzoek.
Extra info rond refractrieve chirurgie vind je ook in deze folder.
 

Bijkomende vragen rond refractieve chirurgie?

Stel ze hier. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.  
Of maak meteen een afspraak met Dr.Vryghem.